Marekerk - ZWO

ZWO

 • Z(ending),
 • W(erelddiaconaat) en
 • O(ntwikkelingssamenwerking )

Uit wie bestaat de ZWO-Commissie

 • Gerard Wagevoort
 • David van Veen
 • Jaap van Leeuwen, Voorzitter
 • Anteunette Oppelaar
 • Jan Eskes
 • Marja Maaswinkel , Secretariaat


Wat wil de ZWO-commissie

Zending en werelddiaconaat zijn belangrijke onderdelen van het kerkelijk leven. Daarnaast is ontwikkelingssamenwerking zowel een zaak van overheden als van particuliere organisaties, waaronder de kerken. De leden van de ZWO-werkgroep stellen zich voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen. Een belangrijke opdracht van de werkgroep ZWO is ook de overige gemeenteleden te betrekken bij
Z(ending): De opdracht om het evangelie door te geven

W(werelddiakonaat): Een antwoord op de nood van de wereld

O(ntwikkelingssamenwerking): Het werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen in samenwerking met Derde Wereld Landen

Wij willen u binnen onze groeiende gemeente informeren over de situatie in de wereld en motiveren hulp te bieden aan de medemensen in nood (materieel en geestelijk, wereldwijd) en proberen dit vorm te geven door de gemeente bewust te maken van haar bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten te bedenken.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ZWO-groepen Vleuten-De Haar en Leidsche-Rijn-Oost, de Diaconie en de leiding van de Kindernevendienst.

Wat doet de ZWO-commissie

Elk jaar wordt door de ZWO-commissie een jaarprogramma opgesteld met een centraal thema dat aansluit bij de landelijke en plaatselijke activiteiten en daarbij wordt gebruik gemaakt van de thema's en materiaal van Kerkinactie.

De belangrijkste activiteiten zijn:

 1. Het meewerken aan 4 kerkdiensten met ZWO karakter
 2. Het meewerken aan kerkdiensten in de veertigdagentijd
 3. Zorgen voor opbrengst, inning hulp aan Buitenland
 4. Het verzorgen van publiciteit in de Vier en deze website
 
Overige Links:
of www.icco.nl.
Op deze website is actuele informatie te vinden over diaconale en ZWO-projecten, campagnes; gebedsbrief en andere activiteiten en wetenswaardigheden. 

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
Op deze website is actuele informatie te vinden over het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse instellingen. Bij grote rampen werken wij samen.