Marekerk - Vacatures

Vacatures

De kerk: dat ben je samen! Ook de Marekerk heeft altijd behoefte aan jouw/uw tijd en talenten. Waar wilt u zich voor inzetten? Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:


Contactpersoon
U legt als ‘gezicht van de kerk’ contact met de leden van de kerk in uw wijk. Dit kan zijn n.a.v. het komen wonen in de wijk, maar ook bij geboorte, ziekte, jubileum enz. Of zo maar. Met een aantal personen zult u wellicht meer – soms intensiever – contact hebben, wanneer zij zelf daarom vragen, of de situatie dit met zich meebrengt.

Als contactpersoon bent u ook lid van het wijkteam en geeft u - samen met de pastorale ouderlingen – vorm aan het pastoraat in uw wijk: het omzien naar elkaar. Het aantal adressen, of de doelgroep – b.v. ouderen, of jonge gezinnen – wordt altijd in overleg met u bepaald. Uw tijd is dus flexibel naar eigen wensen en inzicht te besteden.

Het wijkteam komt doorgaans zo’n drie tot vijf keer per seizoen bijeen, om ervaringen te delen met elkaar en een enkele activiteit te organiseren, zoals een groothuisbezoek, of een avond met een thema.

U vindt het leuk om met mensen in contact te komen, ook met mensen die u nog niet kent en u bent betrokken bij het wel en wee van mensen, om zo het omzien naar elkaar concreet invulling te geven. U kunt goed luisteren en u bent een prettige gesprekspartner. U beschikt over enige tijd, die u kunt inzetten. Overdag enof ‘s avonds. Meer informatie bij Nannie Koetsier pastoraat@marekerkdemeern.nl

Wijkouderling
Hoofdtaak is het doen van bezoeken namens de kerk bij gemeenteleden, die te kennen hebben gegeven dit graag te willen. Contactpersonen in uw wijk geven dat doorgaans aan, maar ook kunt u zelf via de telefoon of de deurbel proberen contact te krijgen.

Als ouderling bent u lid van het wijkteam en geeft u – samen met de andere leden – vorm aan het pastoraat in uw wijk: het omzien naar elkaar in de meest brede zin van het woord.

Het wijkteam komt zo’n drie tot vijf keer per seizoen bijeen, om te spreken over het wijkpastoraat, hoe je samen er een optimale inhoud aan kunt geven. Deze bijeenkomsten zijn prettig en leerzaam.

Hoe u kunt / mag functioneren is in alle opzichten bespreekbaar. Zou u wel willen, maar ziet u op tegen al die verplichtingen, die het ambt met zich meebrengt? Laat het weten, want dan is het goed er eerst nog eens met elkaar over te praten. Dan zult u beslist merken, dat het allemaal echt wel meevalt en dat alles veel soepeler verloopt, dan in eerste in stantie wordt verwacht.

Met namen voor de wijk Veldhuizen en De Balije willen we graag enkele gemeenteleden aantrekken voor deze functies van wijkouderling en contactpersoon.

Wilt u vrijblijvend meer informatie, of gewoon een gesprek hebben met iemand van de kerkenraad, b.v. de voorzitter, de predikant, de pastoraal medewerkster? Altijd doen! De kerkenraad hoopt op uw reactie.
scriba@marekerkdemeern.nl

Medewerker organisatie Leerhuisavonden
informatie bij Willem van Gijzen via leerhuis@marekerkdemeern.nl

ZWO-lid

Kerkrentmeesters - coördinator financiën.
Hij/zij is vanuit de wijkraad van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het financieel beheer. Uitvoerende taken zijn belegd bij diverse vrijwilligers in onze gemeente (het doen van betalingen, het boeken van de inkomsten en uitgaven, Kerkbalans). De coördinator is vanuit de wijkraad het aanspreekpunt voor de diverse vrijwilligers en bepaalt mede het financieel beleid voor de Marekerk. Tijdsbesteding: ca. 1 avond in de 2 weken. Voorkeur als ambtsdrager, maar kan ook als gewoon lid van de wijkraad van Kerkrentmeesters.

 

Tienernevendienst leider 12-15 jarigen
1x maand is er tienernevendienst. Een mooie gelegenheid om met de tieners in gesprek te zijn! Wil je meedoen en denken in de verdere ontwikkeling hiervan? Meer informatie bij Debora Hamoen jongegezinnen@marekerkdemeern.nl

Ouderling voor Veldhuizen
Veldhuizen is een grote wijk, maar er is op dit moment geen ouderling! Taken: aanspreekpunt/contactpersoon voor mensen in deze wijk, (mede)organisatie van de goed lopende huiskring Veldhuizen. Je bent tevens lid van de kerkenraad en woont de vergaderingen (1x per maand) bij. Meer informatie bij Eveline Wolleswinkel scriba@marekerkdemeern.nl 

Koormoeder voor KiKoMa (Kinder Koor Marekerk)
Je begeleidt de kinderen tijdens de repetities en de optredens van Kikoma. Je bent aanspreekpunt voor ouders, zorgt voor de nieuwsbrief en regelt het drinken en een praatje met de kinderen. De repetities zijn op donderdag avond van 18.45 tot 20.00 uur. Er zijn gemiddeld 5 optredens per jaar in de Marekerk door KiKoMa. Meer informatie bij Marieke Schaatsenberg sanderenmarieke@hccnet.nl