Marekerk - Predikant

Predikant

Alle pastorale taken van de predikant zijn ondergebracht bij ds. L.M. Bal.

Via het aanspreekpunt pastoraat (zie de link hiernaast) is dit team bereikbaar.

Verder laat de Marekerk zich bijstaan door haar consulent, ds. K.W. de Jong, voorganger in de wijkgemeente Leidsche Rijn Oost.