Marekerk - Predikant

Predikant

Alle pastorale taken van de predikant zijn ondergebracht bij ds. Leon Bal.

Via het aanspreekpunt pastoraat is dit team bereikbaar.