Marekerk - Pastoraat

Pastoraat

In deze gemeente hechten wij veel waarde aan het omzien naar elkaar. Wij geloven dat God in liefde en voortdurende trouw naar ons omziet en om ons bewogen is.

Hierdoor geraakt voelen wij ons ook geroepen om dit na te volgen in onze houding naar onze medemens( dus ook naar elkaar) en, naar ieders vermogen, die zorg en aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Een open oog en een luisterend oor voor elkaar maken het verschil. Iemand die met je meevoelt en met je meedenkt, misschien ook met je bidt als je dat wilt. Vaak zijn mensen er in het dagelijkse leven al voor elkaar, met meer dan gewone aandacht en betrokkenheid op ingrijpende momenten in het leven. We zouden kunnen zeggen: wij zijn elkaars ‘herder’ of ‘pastor’. Buiten dit ‘spontane pastoraat’ is er het pastoraat georganiseerd vanuit de kerkgemeente: door predikant, ouderenpastor en wijkouderlingen. In overleg en in samenwerking bezoeken zij mensen in nood, met levens- en geloofsvragen, in ziekte, in sterven en in blijdschap.

Het pastoraat wordt verder behartigd door een aantal pastoraal- of ook wel: wijkouderlingen, waarvan elk een aantal gemeenteleden onder zijn of haar hoede heeft. Als u behoefte heeft aan een (kennismakings-)bezoek, een gesprek, is hij of zij van harte bereid u bij u thuis te ontmoeten en kunt u de ouderling bellen van de wijk waarin uw straat zich bevindt. U hoeft geen ‘trouwe kerkganger’ te zijn om een gesprek te hebben met uw wijkouderling. Redenen voor een gesprek kunnen velerlei zijn. Ouderlingen hebben overigens een geheimhoudingsplicht, het besprokene blijft binnen vier muren, tenzij u anders aangeeft. Een pastoraal-ouderling heeft (evenals andere ouderlingen)tevens een taak in de kerkdienst, als ook in rouw- en trouwdiensten.

Wanneer u behoefte heeft aan contact met de kerk, kunt u het Centraal meldpunt van de Marekerk bellen, dat is: Nanny Koetsier , tel nr: 030-6620903 of e-mail: pastoraat@marekerkdemeern.nl