Marekerk - Leden Kerkrentmeesters

Leden Kerkrentmeesters

  • Dhr. I. Idsingh (ouderling kerkrentmeester, voorzitter, kernteam Plein-Klepel-Kerkzaal, algemene kerkenraad)
  • Mw. J. Vink (ouderling kerkrentmeester)
  • Dhr. R. van den Heuvel (financieel, beleid, contracten)
  • Dhr. G. Hueting (secretaris) kerkrentmeesters@marekerkdemeern.nl
  • Mw. G. Klein (personeel)
  • Dhr. L. van der Perk (financieel beheer)
  • Mw. G. S (personeel)
  • Dhr. W. van der Valk (contracten)
  • Dhr. A. Verburg (gebouwen)
  • MW. G. van Zeil (financieel beheer De Zandweg)