Marekerk - Predikant, ouderlingen, diakenen

Predikant, ouderlingen, diakenen

Dhr. Leon Bal 

Predikant

predikant@marekerkdemeern.nl 

Mw. Nel Winkelman-van Weverwijk

Voorzitter, ouderling Vorming & Toerusting

voorzitter@marekerkdemeern.nl

Dhr. Jeroen van Oort

Scriba

scriba@marekerkdemeern.nl

 

 

 

Dhr. Jan Gremmé

Ouderling Pastoraat

pastoraat@marekerkdemeern.nl

Mw. Debora Hamoen 

Jeugdouderling

jongegezinnen@marekerkdemeern.nl

Dhr. Marcel Kordes

Jeugdouderling

jeugdouderling@marekerkdemeern.nl

Mw. Nanny Koetsier

Ouderling Pastoraat pastoraat@marekerkdemeern.nl

Dhr. Balt Leenman

Missionair ouderling

 
Mw. Joke Vink Ouderling-kerkrentmeester

 

Dhr. Iemke Idsingh

Ouderling-kerkrentmeester

 

Dhr. Frans Baars

Diaken, voorzitter diaconie

diaconie@marekerkdemeern.nl

Dhr. Edward MacGillavry

Diaken

 
Dhr. Jaap van Leeuwen

Diaken