Marekerk - Kerkenraad

Kerkenraad

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de wijkgemeente. Hiervoor komt deze bijeen in vergaderingen, wordt er beleid geformuleerd en wordt de gemeente aangestuurd. In de wijkkerkenraad zijn vertegenwoordigers te vinden uit allerlei geledingen van de kerk: ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. Aanvullend zijn ook ‘adviseurs’ betrokken, andere kerkelijk werkers. Hiermee zijn de diverse werkgroepen en commissies vertegenwoordigd in een bestuur.

De wijkkerkenraad vergadert minimaal zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor toehoorders. Wijkgemeenteleden en andere belangstellenden worden toegelaten als toehoorder, tenzij de wijkkerkenraad besluit in beslotenheid te behandelen. Over de vergaderingen wordt met regelmaat gepubliceerd.