Marekerk - Kerk en Israël

Kerk en Israël

De Commissie Kerk en Israël heeft als doel de Joodse wortels van onze Christelijke traditie en het erfgoed van de Joodse traditie levend te houden binnen onze gemeenten, bij voorkeur in onderling gesprek.

Jezus, de Jood, aan wie wij onze naam en ons geloof ontlenen, leefde, woonde en werkte in Israël en daarom voelen wij ons verbonden met Israël en met de Joden, waar ook ter wereld. De bewustwording van dit Joodse erfgoed wil de Commissie stimuleren door het organiseren van activiteiten omtrent Jodendom en Christendom.

 

Leden van de Commissie:

ds Idelette Otten - voorzitter
Olga Ladage - secretaris
Margreet van der Meulen - penningmeester.

Contactadres: olga.ladage@ziggo.nl