Marekerk - Plannen Plein-Klepel-Kerkzaal

Plannen Plein-Klepel-Kerkzaal

 

Dè kans: dinsdag 24 april 20:00 in de Klepel, vrijwilligersavond rond ontwerp. Kom ook!

Niet te missen: de veranderingen rondom de Marekerk. De kerk als prominent gebouw aan een royaal plein in het hart van de Meern. Nu al een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het plein en de omgeving zal in de komende periode nog verder veranderen.
De Marekerk kan daarbij uiteraard niet achterblijven – een project waarmee we al geruime tijd bezig zijn. De plannen om de Klepel, de kerkzaal en de onderlinge verbinding te vernieuwen worden telkens een stapje concreter. Hierbij de tussenstand.

Hier kunt u de laatste presentatie zien die tijdens de opening van het Castellumplein is gebruikt.

Tijdens de gemeenteavond van 6 december 2017 is deze presentatie gebruikt.

Ontwerp gestart

We gestart met de ontwerpfase. Daarbij is op 11 april 2018 deze presentatie gebruikt. Daarin is aangegeven welke planning er wordt gehanteerd. Ook de financiële dekking wordt beschreven.
En heel belangrijk: het geeft een overzicht van de vrijwilligers die we zoeken in de diverse ontwerp teams. Er is immers interesse en vaardigheid nodig op allerlei terrein. Van aankleding tot installaties, van liturgisch centrum tot verlichting, van ruimte-indeling tot calculaties. En zo voort. Er is dan ook zonder meer een aspect bij waar je een bijdrage kunt leveren! Daarom ben je nog zeer welkom om mee te doen!

Dinsdagavond 24 april is er weer een vrijwilligersavond - u kunt nog steeds aanhaken en invloed uitoefenen op de plannen. Wij rekenen op jullie!

 Totaalbeeld Marekerk

 

Klankbordgroep en architect

In het begin van 2017 heeft de klankbordgroep met ruim 30 gemeenteleden vorm gegeven aan de wensen rond Klepel en kerkzaal. Met enthousiasme, creativiteit, ongeduld en realisme is in kaart gebracht welke potentie de ruimtes hebben voor de opbouw van de Marekerk gemeente.
Onze architect – bureau Pim van Dijk – heeft de inbreng vertaald naar een boeiend inrichtingsontwerp voor de entree en de ruimtes. Wellicht herinnert u zich de gemeenteavond van maart waarin dit met gepaste trots werd gedeeld.

Financiën en tempo

Aan alles hangt een prijskaartje. En bij dit project kunnen we “tje” eigenlijk wel weglaten. Een eerste grove begroting toont dat we diep in onze buidel moeten tasten om alle wensen door te voeren. Nadere afwegingen moeten worden gemaakt. Daarbij aandacht voor de duurzaamheid (energie), gebruiksmogelijkheden (exploitatie), financieringswijze en ons huishoudboekje op langere termijn. Het college van kerkrentmeesters hoopt in de loop van dit najaar richting te kunnen geven aan de haalbaarheid van de wensen. De al volle agenda van alle vrijwilligers leidt tot een getemporiseerd proces. Realisatie van alle wensen kost hoe dan ook aardig wat doorlooptijd – denk aan verdere besluitvorming, vergunningen, aanbesteding en uitvoering.

Meedoen?

Tenslotte: een uitdagend en mooi afgebakend project als dit vraagt om enthousiasme, deskundigheid op vele terreinen, praktische inzet en vooral vasthoudendheid. Meedoen? Meld je aan!

Dinsdagavond 24 april is er weer een vrijwilligersavond - u kunt nog steeds aanhaken en invloed uitoefenen op de plannen. Wij rekenen op jullie!

Castellumplein

Een levendig en vitaal dorpshart voor De Meern, dat is de gedeelde wens die naar voren kwam uit overleg met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Het belangrijkste doel is dat het dorpshart van De Meern straks een autoluwe, gezellige en levendige ontmoetingsplek is voor iedereen met daarom heen aantrekkelijke, nieuwe woonmogelijkheden. U leest hier het laatste nieuws van de gemeente Utrecht over deze ontwikkelingen.

Voor de Marekerk is dit een unieke kans om onze gemeente letterlijk 'meer zichtbaarheid' te laten krijgen!