Marekerk - Verbouwing Kerk en Klepel 2016/2017

Verbouwing Kerk en Klepel 2016/2017

Kerkgebouw en Klepel
Graag willen we u via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de (ver)bouwplannen in en rondom de Marekerk, de Klepel en het toekomstige kerkplein.

Hier kunt u de laatste presentatie lezen van de klankbordgroep die op 27 oktober jl. bij elkaar is geweest.

U kunt ook meepraten!

Informatieavond Plein/Klepel/Kerkzaal project 23 maart
Noteer donderdagavond 23 maart (20:00 in de Klepel). Dan bent u welkom om over de steeds meer concrete plannen van het project "Plein/Klepel/Kerkzaal" uit eerste hand te vernemen. De architect en de klankbordgroep vertellen dan over de voortgang en details.
Dit is ook hèt moment om uw inbreng met elkaar te delen. Uiteraard mag dat ook eerder met het kerkbestuur of de leden van de klankbordgroep.

Kerkplein
Een levendig en vitaal dorpshart voor De Meern, dat is de gedeelde wens die naar voren kwam uit overleg met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Het belangrijkste doel is dat het dorpshart van De Meern straks een autoluwe, gezellige en levendige ontmoetingsplek is voor iedereen met daarom heen aantrekkelijke, nieuwe woonmogelijkheden. U leest hier het laatste nieuws.

Voor de Marekerk is dit een unieke kans om onze gemeente letterlijk 'meer zichtbaarheid' te laten krijgen!