Marekerk - Plannen Plein-Klepel-Kerkzaal

Plannen Plein-Klepel-Kerkzaal

Veranderingen rond en in de Marekerk

Niet te missen: de veranderingen rondom de Marekerk. De kerk als prominent gebouw aan een royaal plein in het hart van de Meern. Nu al een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het plein en de omgeving zal in de komende periode nog verder veranderen.

Verbinding in uitvoering spandoek

De Marekerk kan daarbij uiteraard niet achterblijven – een project waarmee we al geruime tijd bezig zijn. De plannen om de Klepel, de kerkzaal en de onderlinge verbinding te vernieuwen worden telkens een stapje concreter. Hierbij de tussenstand.

Samengevat: met alles wat er nog geregeld moet worden zullen we de eerste veranderingen niet zien voor de start van 2021. Dat duurt nog even!
Intussen zijn we aan het ontwerpen, tekenen, rekenen, financieren, vergunningen aanvragen, enz.

 Tijdspad plannen per 15 mei 2020

Aanpassingen aan het ontwerp en de begroting - 2019/2020

Tijdens de voorbereidingen in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn er vele aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Niet alle wensen zijn te realiseren, de bouwkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen en ook de eisen van de Gemeente Utrecht brengen beperkingen met zich mee.
Uiteindelijk blijft de kern van de wensen uitvoerbaar. Een hartelijk welkom via de ingang aan het plein, een royale en opgewaardeerde ontvangst in De Klepel, een kerkzaal die als hart van onze vieringen voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het kerkbestuur buigt zich over de plannen. Bekijk het ontwerp van mei 2020 in deze presentatie.

Marekerk aanblik pleinzijde ontwerp 2020

 

Ontwerp gestart in het voorjaar van 2018

We zijn in het voorjaar van 2018 gestart met de ontwerpfase. Daarbij is op 11 april 2018 deze presentatie gebruikt. Daarin is aangegeven welke planning er wordt gehanteerd. Ook de financiële dekking wordt beschreven.
En heel belangrijk: het geeft een overzicht van de vrijwilligers die we zochten in de diverse ontwerp teams. Er is immers interesse en vaardigheid nodig op allerlei terrein. Van aankleding tot installaties, van liturgisch centrum tot verlichting, van ruimte-indeling tot calculaties. En zo voort. Er is dan ook zonder meer een aspect bij waar je een bijdrage kunt leveren! Daarom ben je nog zeer welkom om mee te doen!

Ontwerpteams aan de slag in de zomer van 2018

Inmiddels zijn de ontwerpteams - we praten over zo'n 30 personen! - diverse malen bij elkaar geweest. Rondom techniek, de aankleding, de functionaliteit van de Klepel, de veranderingen in de kerkzaal.

Eerder materiaal

Hier kunt u de presentatie zien die 16 december 2017 tijdens de opening van het Castellumplein is gebruikt. Daarin zijn ook historische beelden te zien van het kerkgebouw en het oude dorp.

Tijdens de gemeenteavond van 6 december 2017 is deze presentatie gebruikt.

Klankbordgroep en architect - 2017

In het begin van 2017 heeft de klankbordgroep met ruim 30 gemeenteleden vorm gegeven aan de wensen rond Klepel en kerkzaal. Met enthousiasme, creativiteit, ongeduld en realisme is in kaart gebracht welke potentie de ruimtes hebben voor de opbouw van de Marekerk gemeente.
Onze architect – bureau Pim van Dijk – heeft de inbreng vertaald naar een boeiend inrichtingsontwerp voor de entree en de ruimtes. Wellicht herinnert u zich de gemeenteavond van 8 maart 2017 waarin dit met gepaste trots werd gedeeld. Kijk dit nog eens na.

Financiën en tempo

Aan alles hangt een prijskaartje. En bij dit project kunnen we “tje” eigenlijk wel weglaten. Een eerste grove begroting toont dat we diep in onze buidel moeten tasten om alle wensen door te voeren. Nadere afwegingen moeten worden gemaakt. Daarbij aandacht voor de duurzaamheid (energie), gebruiksmogelijkheden (exploitatie), financieringswijze en ons huishoudboekje op langere termijn. Het college van kerkrentmeesters heeft begin 2018 ruimte gegeven om verder te gaan met de uitwerking van de plannen. De al volle agenda van alle vrijwilligers leidt tot een getemporiseerd proces. Realisatie van alle wensen kost hoe dan ook aardig wat doorlooptijd – denk aan verdere besluitvorming, vergunningen, aanbesteding en uitvoering.

Meedoen?

Tenslotte: een uitdagend en mooi afgebakend project als dit vraagt om enthousiasme, deskundigheid op vele terreinen, praktische inzet en vooral vasthoudendheid. Meedoen? Meld je aan!

U kunt ten alle tijde aanhaken en invloed uitoefenen op de plannen. Wij rekenen op jullie!