Marekerk - Ontstaan van de Marekerk

Ontstaan van de Marekerk

In 1480 staat er in De Meern een kapel die onder Vleuten ressorteert. In deze kapel is een vicarie (geestelijke stichting waarvan de stichter eigenaar is) gevestigd welke gewijd is aan de H. Antonius. Aan het eind van de 16e eeuw is deze vicarie in bezit van de heren van kasteel Nijevelt.

De toestand van de kapel is in het begin van de reformatie zó slecht - een arm vervallen capelleken - dat er alleen nog maar school in gehouden kan worden. Zeer onregelmatig wordt er door de predikant van Vleuten gepreekt.

In 1627 wordt de kapel geopend voor regelmatige diensten. Maar het duurt tot 1643 voordat er elke zondag dienst kan worden gehouden, en dan meestal door proponenten (kandidaten theologie). De eerste doop die wordt aangetekend is op 8 september 1644 en wel van Maria Loijse, dochter van Jonkheer Bartholomeus van Panhuijs, Heer van Voorne, en Mechtelt van Reede tot Drakensteijn. 

De eerste predikant van de Hervormde Gemeente in De Meern is Johannes Costerus die op 24 juni 1645 wordt bevestigd. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente is van haar oorsprong tot 1977 uitvoerig beschreven door de heer Jac. de Bruijn in zijn boek "De Hervormde Gemeente". De namen van de predikanten die de Hervormde gemeente hebben gediend, staan vermeld op drie borden in de kerk. 

De huidige kerk is gebouwd in 1912 / 1913. Mevrouw Anna Constantia Carolina van Brakel bestemde f 25.000,- uit haar nalatenschap tot de bouw van een nieuwe kerk, een nieuw orgel en meubilair voor de kerk. Aan haar herinnert een glas-in-lood-raam aan de oostzijde van de kerk. 

De oude kerk was niet meer geschikt voor de eredienst en is afgebroken. Aan de westzijde van de kerk is een afbeelding in het raam te zien. 

De kerk is gebouwd door de architect Van Dillewijn. De eerste steen is gelegd door ds B. Gijzel op 4 september 1912. De opening van de nieuwe kerk heeft plaatsgevonden op 15 juni 1913. Aan deze gebeurtenis herinnert een steen in het voorportaal van de kerk, onder de toren. 

Aan de buitenkant van de toren is een tekst te vinden uit Joh. 6 vers 37 : "Die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen". In de consistorie bevinden zich verschillende foto’s en tekeningen, zowel van de oude kerk als van de nieuwe kerk. 

In de jaren 1955 - 1958 zijn meerdere acties gehouden om tot een grondige kerkrestauratie te komen. De laatste grote renovatie vond plaats in 1983. Inclusief het balkon zijn er ca. 400 zitplaatsen. De kerk is toegankelijk voor rolstoelen en is voorzien van een ringleiding voor gehoorgestoorden. De kerk is een Gemeentelijk monument van de stad Utrecht. 

In 1995 is de achterbouw van de kerk als vergader- en ontmoetingsruimte gerealiseerd en draagt de naam "De Klepel". Een aantal jaren geleden is deze weer gerenoveerd. Tijdens kerkdiensten worden hier de kindernevendiensten gehouden.

Het samengaan met de lokale Gereformeerde Kerk is door beide kerkelijke gemeentes positief benaderd en leidde tot een gezamenlijke, feestelijke, dienst op 16 september 2001 in zowel De Meern als Vleuten. Ter gelegenheid van de federatie van beide kerken heeft het kerkgebouw de naam Marekerk gekregen.

Vanaf 1 mei 2004 gaan beide kerken samen onder de naam: Protestantse (wijk)Gemeente De Meern en maakt daarmee deel uit van de Protestantse gemeente Vleuten - De Meern.