Marekerk - ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien geniet de ontvangende instelling enkele vrijstellingen.

De PKN gemeente Vleuten-De Meern biedt volledige transparantie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Te vinden onder onderstaande links.

Kerkelijke gemeente

Diaconie