Marekerk - ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien geniet de ontvangende instelling enkele vrijstellingen.

De gemeente en diaconie bieden middels onderstaande links online transparantie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. 

lees de informatie over de kerkelijke gemeente >

lees de informatie over de diaconie >

lees het diaconie beleidsplan >