Marekerk - Op de hoogte

Op de hoogte

Zondagsbrief

Wekelijks verschijnt in de Marekerk een zondagsbrief. Het is ook mogelijk om u hierop te abonneren en deze via de email te ontvangen. 

Kopij voor de zondagsbrief kunt u vóór woensdag 18.00 uur aanleveren via: zondagsbrief@marekerkdemeern.nl

Als u per email de zondagsbrief wil ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden


Nieuwsbrief kerkenraad

Iedere maand, als er een kerkenraads-vergadering is geweest, verschijnt in de Marekerk een nieuwsbrief van de kerkenraad. Het is mogelijk om u hierop te abonneren en deze via de email te ontvangen. 

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u zich hier aanmelden