Marekerk - Nieuws

Nieuws

DRINGEND GEZOCHT: 2 VRIJWILLIGERS VOOR DE COMMISSIE KERKBALANS

Wie zijn wij? Wij zijn een commissie die valt onder het College van Kerkrentmeesters Vleuten-De Meern. Momenteel bestaan wij uit 5 personen (3 uit Vleuten én 2 uit De Meern).

Wat doen wij? De commissie Kerkbalans organiseert en coördineert elk jaar de Actie Kerkbalans. Eén lid vanuit De Meern is genoodzaakt te stoppen. Het gevolg is dat de voorbereiding en coördinatie van de Actie Kerkbalans voor De Meern in gevaar komt.

Waarom de Actie Kerkbalans? De Actie Kerkbalans is voor onze gemeente Vleuten-De Meern de belangrijkste bron van inkomsten.

Waarom 2 vacatures? De coördinator Actie Kerkbalans De Meern legt zijn werkzaamheden voor de commissie neer. Dit betekent wij dat De Meern niet langer een coördinator heeft. Daarom zoeken wij 2 gemeenteleden die ons komen versterken.
 

Vacature 1: het voorbereiden van de Actie Kerkbalans. Vanaf september begint de voorbereiding van de komende Actie Kerkbalans. Deze vindt in de regel eind januari plaats. De voorbereiding houdt in: een maandelijkse vergadering (september – februari), materiaal opstellen, adreslijsten opmaken en coördinatie van de lopers. Gedurende de Actie eind januari zijn er twee avonden waarin de lopers de enveloppen ophalen en terugbrengen.

Vacature 2: het invoeren van alle toezeggingen in een digitaal systeem. Vervolgens gedurende het jaar het monitoren van de betalingen en versturen van de betaalherinneringen. Daarnaast ook als vraagbaak dienen voor gemeenteleden die vragen over de Kerkbalans hebben.

Hoeveel tijd kost het? Het is niet zo dat er per week een paar uur werk nodig is. De ervaring leert dat de werkzaamheden bij vacature 1 in de maanden november tot en met februari ongeveer 3 a 4 avonden per maand kost. Het werk bij vacature 2 kost in februari ongeveer 2 dagen, daarna 1 a 2 avonden per maand. Hoe meer mensen we hebben, des beter kunnen we het werk verdelen. Zoals het gezegde luidt: Vele handen maken licht werk.

 

Mocht u onze commissie willen versterken, neem dan contact op met Wytso Kuipéri (wkuiperi@ziggo.nl/ tel: 030-2658275) en Jack Apallius de Vos (financien@marekerkdemeern.nl).


De commissie Kerkbalans van het College van Kerkrentmeesters