Marekerk - Lessons and Carols

Lessons and Carols

Ook dit jaar is er weer een ‘Festival of Lessons and Carols’ in De Meern.

Dit jaar organiseren we weer samen met de parochie 'Licht van Christus' een Festival of Lessons and Carols. Traditionele lezingen en (Engelse) liederen ter voorbereiding op kerst. Voor het koor zoeken we nog zangers. We repeteren op de zondagavonden 8, 15, 22 en 29 november en 6, 13 december, telkens van 19.45 tot 21.15 uur onder leiding van Vincent Doek en Herman Mussche. In alle stemgroepen zijn zangers welkom. De dienst is op zondag 20 december om 19.30 uur in de Mariakerk. Opgeven kan via muziek@marekerkdemeern.nl