Marekerk - VakantieBijbelFeest

Voor de 9e keer is dit jaar het VBF (Vakantie Bijbel Feest) gehouden in de herfstvakantie.
Wat een feest was dat!

Het thema was : " Aan tafel" 

Kijk hier voor de foto's!

We houden je op de hoogte via de speciale VBF-website www.vbfdemeern.nl

Wij hopen de volgend jaar in de herfstvakantie (weer) te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Het VBF voorbereidingsteam