Marekerk - Projecten door de Kindernevendienst

Projecten door de Kindernevendienst

Veertigdagentijd: Zoek de Stilte

Projectverbeelding
In de Veertigdagentijd lezen we de verhalen uit het Evangelie van Mattheüs. De projectverbeelding is dit jaar een Palmpaasstok. Op 9 maart zal de Palmpaasstok volledig versierd in de kerk te zien zijn. Het is bijzonder om de Veertigdagentijd daarmee te beginnen. Dit jaar staat op de eerste zondag in de Veertigdagentijd een tekst centraal die we gevoelsmatig veel later zouden plaatsen: op Palmpasen. Op het leesrooster staat Mattheüs 21:1-9. Het is verrassend hoe je de tekst, nu ze op een ander moment in het kerkelijk jaar gelezen wordt, anders gaat lezen. De woorden zijn niet als vanzelf verbonden aan de Stille Week, maar zetten de toon voor de komende weken. Zo wordt dit jaar de Veertigdagentijd ingezet met het verhaal over een menigte die Jezus toejuicht als hij Jeruzalem binnenrijdt. Hij wordt binnengehaald als een koning. De komende tijd wordt echter duidelijk dat Jezus’ koningschap anders is dan de mensen voor ogen hebben.

De projectverbeelding is een mooie manier om met de kinderen in gesprek te gaan over de verhalen. Elke week wordt er een symbool van de versierde Palmpaastak gehaald, die samen met de kinderen kan worden bekeken. De eerste week is dat het buxustakje dat symbool staat voor de mensen die zwaaien met palmtakken. Uiteindelijk wordt de laatste versiering op Palmpasen verwijderd, waarna een leeg kruis overblijft als we de Stille Week ingaan.

Stilte
Tijdens de nevendienst zullen we elke zondag op zoek gaan naar stilte, naar aanleiding van de verhalen. We zoeken de stilte niet alleen in de verhalen, maar ook in ons eigen leven. Het projectlied gaat daar ook over en heeft als titel: De stilte is uw huis. Het is geschreven op de melodie van Lied 512. We zetten een link op de site van de Marekerk, zodat de kinderen thuis al kunnen oefenen.

Heeft u schorten voor ons?
In de eigen ruimte werken de kinderen, tijdens de nevendienst, aan een groot kruis van mozaïek. Dit wordt een gezamenlijk werkstuk per bouw. We zijn schorten aan het verzamelen om de kleding te beschermen tegen de mozaïeklijm. Traditiegetrouw worden er op de zaterdag voor Palmpasen Palmpasstokken gemaakt in de Klepel. Op Palmzondag zullen de kinderen met hun versierde stokken een rondje lopen door de kerk. Op Paasmorgen mogen de kinderen hun eigen Paaskaars versieren.

Kinder projectboekje 'Zoek de stilte'
Dit jaar geen spaardoosje met  40-dagenkalender. Gewoon omdat het teveel wordt om in de korte tijd van de kindernevendienst te bespreken. Toch wil ik het boekje dat gemaakt is door JOP en onderdeel is van de campagne ‘Zoek de Stilte’ van harte aanbevelen. Het  is geschreven voor kinderen van 8 – 12 jaar. In dit boekje vind je 40 manieren om te bidden. Het kost 2 euro en is te bestellen via www.jop.nl/40dagentijd.

Namens de kindernevendienst,

Mireille van der Horst