Marekerk - KiKoMa

KiKoMa

KiKoMa is het KInderKOor van de MArekerk. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen lid worden van het koor.

Op donderdag avond komen we bij elkaar in de Klepel om liedjes te zingen en spelenderwijs te leren over muziek & zang. We zingen vrolijke liedjes, liederen passend bij een thema, zoals kerst, pasen of dopen, en bijvoorbeeld een mooie canon. Wie het leuk vindt, mag eens zijn eigen muziekinstrument meenemen bij een repetitie of solo-zingen bij een optreden.

KiKoMa treedt 5 à 6 keer per jaar op in diensten van de Marekerk. Af en toe hebben we een gastoptreden, bijvoorbeeld bij een andere kerk of een bejaardentehuis. Twee keer per jaar is er een open repetitie. Je bent van harte welkom om mee te doen! We sluiten het seizoen ieder jaar af met een kooruitje of een pannenkoekenavond.

Plaats: De Klepel, achter de Marekerk

Dag:    elke donderdag (m.u.v. schoolvakanties en Christelijke feestdagen)

Tijd:     beginners van 18.45 tot 19.30 uur

            gevorderden van 19.10 tot 19.55 uur

Dirigent: Per september krijgen we een nieuwe dirigente! Wordt vervolgd.

Koorbegeleiders: Danielle Verkade en Sandra de Visser.

Voor aanmelden of informatie kunt u mailen naar: kikoma@marekerkdemeern.nl.