Marekerk - Rouwdiensten

Rouwdiensten

Het overlijden van een familielid of geliefd persoon is ingrijpend. Emotioneel maar ook, omdat er na een overlijden opeens zoveel gebeuren moet. Je lijkt geen tijd te hebben om te treuren. Daarom krijg je hulp van een begrafenisondernemer voor de praktische zaken. De kerk biedt ook haar hulp aan.

Wat kunnen wij bieden?

  • hulp bij het omgaan met de situatie.
  • hulp bij kinderrouw.
  • het leiden van een kerkdienst, uitvaartdienst, crematie of afscheidsdienst. De naam hangt af van de invulling van het afscheid.
  • nazorg in de vorm van één of meerdere nagesprekken.

De hulp van de kerk begint echter (in de meeste gevallen) niet bij het overlijden maar bij het pastorale contact met het gemeentelid als hij of zij nog leeft. Kijk daarvoor op de website onder het kopje “pastoraat”.

In zo’n pastoraal contact komt het gesprek vaak op vragen rondom het sterven, geloof en God en ook de begrafenis als de persoon in kwestie ziek is. In samenspraak met de mensen om de zieke heen, worden dan afspraken op papier gezet. In drievoud: één voor de familie, één voor de dominee en één voor de begrafenisondernemer.

Wat wordt er op papier gezet? Liederen, bijbelteksten, gedichten, muziek, wat iemand maar ook voor wensen heeft voor een christelijke begrafenis.

Natuurlijk gebeurt het ook dat iemand niets heeft voorbereid. In dat geval bepreken de familieleden samen met de dominee wat voor wensen er zijn en wat de herinnering aan de geliefde persoon het beste zou weergeven.

Aangezien de maatschappelijke sfeer veranderd is, zien wij dat (veelal christelijke) wensen van een oudere overleden soms niet aansluiten bij de beleveniswereld van de kinderen en de kleinkinderen. Het is zeker niet de bedoeling dat een familie uit respect “een kerkdienst” uitzit. In navolging van Jezus willen wij graag ingaan op uw beleving en samen tot een dienst komen waarin zowel de wensen van de overledene in ere worden gehouden als uw wensen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in de Marekerk (of het Vereenigingsgebouw). Juist in tijd van rouw.

Schroom niet om contact op te nemen met de predikant als u vragen hebt over rouwdiensten. Daar zijn wij voor.