Marekerk - Protocol video-opnames

Protocol video-opnames

Streaming kerkdiensten

Dit beleid is van toepassing op de streaming van de kerkdiensten via internet.

De Marekerk zendt de kerkdiensten live uit met geluid én beeld. In de kerkzaal staat een vaste camera-opstelling waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

De uitzendingen van de kerkdiensten van de Marekerk via internet bevatten beeld en geluid. De opnames geven een beeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

Via de website van https://dienstmeekijken.nl/marekerk zijn de uitzendingen voor iedereen te zien

In het gebouw van de Marekerk wordt d.m.v. dit document aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

Bezoekers worden niet in close-up opgenomen.

Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achter de camera of op de galerij plaatsnemen.

Gastpredikanten en overige sprekers worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

Een exemplaar van deze regeling wordt in de Marekerk goed zichtbaar aangebracht, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

Vragen, problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.