Marekerk - Kerktelefoon

Kerktelefoon

Ringlijn
In de kerk bevindt zich een ringlijn voor slechthorenden. Inlichtingen bij de koster.

Kerktelefoon (KerkWebRadio)
De kerk is aangesloten op de kerktelefoon. Deze aansluiting maakt het mogelijk dat gemeenteleden, die niet naar de kerk kunnen komen, thuis de dienst kunnen beluisteren.
Inlichtingen bij info@marekerkdemeern.nl (dhr. JF de Gier)

Via de website van Kerkomroep.nl kunnen de diensten van de Marekerk beluisterd worden. Op deze website vind u een provinciekaart waarop wij als volgt te vinden zijn: Kerkkeuze (bovenaan de pagina) - Utrecht (aanklikken) - De Meern, Marekerk (aanklikken). Vervolgens kunt u een keuze maken in de diensten die beschikbaar zijn of uitgezonden worden.
www.Kerkomroep.nl

Opname
De morgendiensten in de kerk worden opgenomen via een cd-recorder. Op verzoek kan ook van een bijzondere dienst, zoals huwelijk-, doop-, of rouwdienst een extra opname worden vervaardigd. Inlichtingen bij Jolanda Klasens (koster).

Video-streaming
Zie en beleef de diensten live in beeld mee via https://dienstmeekijken.nl/marekerk