Marekerk - Interkerkelijke Praise & Prayer bijeenkomsten

Interkerkelijke Praise & Prayer bijeenkomsten

Al bijna 5 jaar zijn er interkerkelijke avonden met lofprijzing en gebed vanuit de gezamenlijke kerken in Leidsche Rijn. De Marekerk is daar ook bij aangesloten. Deze avonden worden 3 maal per jaar gehouden wisselend op de locaties van de aangesloten kerken.

In de laatste week van januari sluiten we de nationale week van gebed af met een Praise & Prayer avond;
In mei hebben we meestal een thema avond rond heelmaking, genezing en bevrijding en in oktober een avond over de kracht van gebed en de onderlinge liefde binnen het Lichaam van Christus.

Tijdens Praise & Prayer avonden is er zowel ruimte voor gezamenlijk groepsgebed als individueel ministry gebed voor persoonlijke voorbede. 

We willen graag als samenwerkende kerken onze eenheid en liefde voor elkaar tonen en we ervaren elke avond weer een heel bijzondere aanwezigheid van de Heilige Geest en het wegvallen van traditionele kerkmuurtjes. 

Meer informatie:
Rick Wolleswinkel: 06-51056706
rick.wolleswinkel@gmail.com