Marekerk - Gebedsteam

Gebedsteam

Hebben we niet de taak om dagelijks te bidden en te danken?

Je herkent het vast wel, dat in het drukke leven van elke dag tijd voor bijbel en gebed er soms bij inschieten. Toch is tijd voor gebed en dankzegging het Bijbelse fundament voor de gemeente van Christus en kunnen we juist 'opademen' door stil te worden voor God en samen zijn aanwezigheid op te zoeken en te ervaren.

Frequentie en locatie

Als gebedskring komen we elke 4e woensdag van de maand om 20:15 uur bij elkaar bij een van de deelnemers thuis (zie zondagsbrief voor het adres).

Hoe ziet een gebedsavond eruit?

We hebben dan een korte inleiding van degene waar we te gast zijn en danken er voor de zegeningen die we zelf ervaren of die ons via anderen ter ore komen. Ook bidden we voor zieken in onze gemeente, voor ambtsdragers, voor opbouw- en kringwerk en actuele zorgen en verlangens die in onze gemeente en onze persoonlijke relaties spelen.

Graag willen we aangeven dat u vanuit de gemeente ook dank- en gebedspunten kunt aandragen. Dit kan door persoonlijk contact op te nemen met iemand van het gebedsteam of met dank- en voorbedeverzoeken via het adres gebedsteam@marekerkdemeern.nl.

Kaarten sturen

We sturen elke gebedsavond ook kaarten naar de mensen waarvoor we gebeden. Wat een kracht gaat hier ook vanuit! Dat de juiste kaart met je juiste tekst op het juiste moment komt. Daar staan we steeds weer versteld van. God is groot!

Tenslotte doen we met bidden niets geheimzinnigs. We staan open voor mensen die een keer willen komen kijken of - nog liever - die regelmatig willen meebidden. Kom eens langs of schiet een van onze deelnemers op een zondag aan, zodat we je er meer over kunnen vertellen. En als je denkt dat je te druk bent om te bidden, dan is deze uitnodiging extra het overwegen waard!

Meer informatie:
Els Verburg
gebedsteam@marekerkdemeern.nl