Marekerk - Doopdiensten

Doopdiensten

 'Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.

Doopfoto's

Dopen doe je, omdat je dankbaar bent, voor het geschenk van het leven. Het kind dat je op armen draagt, dat het gekend en beschermd zal worden door Gods liefde. Hoe verborgen en mysterieus dat ook is, dat jij en je kind mogen weten dat je niet alleen door het leven hoeft te gaan.

Je mag gaan met de zegen van de Heer. In de hoop dat de dopeling als hij/zij volwassen is zelf de keuze zal maken en zal zeggen: Ja, ik wil Jezus volgen! Maar ook volwassenen mogen zich laten dopen, als zij toch het geloof komen, dat Jezus Heer is van je leven. Als een nieuw begin, met God, met je leven. We nodigen je van harte uit om in gesprek te komen!

Doopvoorbereidingsavonden
Dopen doe je niet zomaar. We nemen graag 3 avonden de tijd om in de 1e en 2e avond elkaar beter te leren kennen (of andere doopouders te leren kennen) en uit te diepen wat het geloof voor jullie betekent en waarom jullie je kind(eren) graag willen laten dopen. Tijdens de laatste avond gaan we in op wat de bijbel zegt over dopen en we geven inhoud aan de liturgie.

Aanmelden
Wil je jezelf of je kind(eren) aanmelden om te laten dopen?
Vul dan bijgaand doopformulier in en stuur dit naar Marcel Kordes jeugdouderling@marekerkdemeern.nl.

Voorafgaand aan het dopen, vinden 3 (kennismakings)gesprekken plaats (voor data zie hiernaast).
Ook organiseren we 1x per jaar een terugkomavond om bij- en dóór te praten.

Downloads