Marekerk - Avondmaal de Roef

Avondmaal de Roef

Avondmaalsdiensten in de Roef, Touwslagerslaan 1


Aangezien niet iedereen fysiek in staat is om een avondmaalsdienst in de Marekerk mee te maken heeft de kerkenraad toegestaan dat er in de Roef zittend avondmaal wordt gedeeld. Deze diensten worden gehouden op de zondagen dat er in de Marekerk avondmaal wordt gehouden in de morgendienst. De zittende avondmaalsdiensten in de Roef beginnen om 18:30 uur.

U kunt zich opgeven bij de autodienst als u zelf niet voor uw vervoer kunt zorgen.

De data van de avondmaalsdiensten in de Roef kunt u vinden in de Agenda