Marekerk - Vorming en toerusting

Vorming en toerusting

De kerkenraad wil in navolging van het (in 2011) vastgestelde beleidsplan actief vorm geven aan: getuigen, dienen, verbinden/betrekken, leren en gesprek in onze gemeente.

Zij doet dat met een aanbod aan activiteiten met als doel: geestelijke groei in de gemeente, voor de leden en allen die daarin mee op weg willen gaan. De Commissie Vorming & Toerusting brengt het aanbod van Vorming en Toerusting in onze gemeente onder in 4 fasen. Hierbij gebruiken we het beeld van de tempel met 4 plaatsen: 1. Tempelplein, 2. Voorhof, 3. Heilige en 4. Heilige der Heiligen. Elke plaats staat dan voor een fase in geestelijke groei: 

1. Tempelplein – Oriënteren

2. Voorhof – Vinden

3. Heilige – Verbinden

4. Heilige der Heiligen – Verdiepen

Groei is geen lineaire weg, maar het model biedt een plek waar je kunt kiezen om te zijn: dan weer om te orïenteren, dan weer bij vinden. Zoals je de tempel in en uit wandelt en onderweg van alles tegenkomt, zo kun je van de geestelijke groei van jezelf en ook van de gemeente als geheel zeggen, dat je een eigen keuze hebt, voor wat bij jou past, op dat moment in je leven. In een notitie (zie bijlage hieronder) en in een samenvattende brochure (zie bijlage hieronder) wordt dit verder toegelicht.

Downloads