Marekerk - Stiltevieringen

Stiltevieringen

Stiltevieringen tijdens de 40-dagen tijd

Er is in de Marekerk een mooie traditie opgebouwd om in de 40dagentijd elke woensdagavond om 19.30 uur een stilteviering te houden ter bezinning en voorbereiding op Pasen. Dit jaar start deze periode op woensdag 5 maart, aswoensdag, en de laatste woensdag is 16 april waarna we verder gaan met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Dit mondt dan uit in het feest van Pasen.

Het thema van de PKN voor de 40dagentijd 2014 is: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. De stiltevieringen vormen hiervoor een prima plaats. Het zijn korte, intieme bijeenkomsten die zijn voorbereid en worden geleid door gemeenteleden. Er is een vaste opbouw met ruimte voor tekst, muziek, gebed en stilte. 

De zeven vieringen worden dit jaar met elkaar verbonden door de zeven deugden: Verstandigheid, Rechtvaardigheid, Moed, Matigheid, Geloof, Hoop en Liefde. Het boekje "Over de zeven deugden als levenskunst" dient als inspiratiebron voor de voorbereidingen van de vieringen. In dit boekje worden veel achtergronden gegeven en worden de deugden gekoppeld aan personen uit de bijbel. Een andere koppeling die plaatsvindt is met de diensten op zondag. De schriftlezingen uit Mattheüs die daar centraal staan worden woensdag ook gebruikt. Voor de muziek zal het nieuwe liedboek leidend zijn en in de dienst waarin het liedboek werd geintroduceerd hebben we al kennis gemaakt met een heel mooi 'stilte-lied'. Al met al goede ingrediënten om een mooie viering te maken. We hopen dat velen deze kans aangrijpen om zich voor te bereiden op Pasen.

 

Marike Apallius de Vos
coördinator stiltevieringen