Marekerk - Vrouwenkring

Vrouwenkring

Een actieve vereniging met meer dan 50 leden. Op de bijeenkomsten komen actuele onderwerpen op cultureel, maatschappelijk of godsdienstig gebied aan de orde. Veelal wordt dit aangedragen door de leden zelf. De avonden zijn veelzijdig en boeiend. Enfin, oordeelt u zelf en zoek ons als gast vrijblijvend op. Elke tweede maandagavond in september t/m mei, van 19.45 tot 22.00 uur.

Contactpersoon: Mw. Ien de Koning