Marekerk - Literatuurkring

Literatuurkring

Binnen de Marekerk zijn twee literatuurkringen actief. Het doel van beide kringen is om met mensen die van boeken houden te discussiëren over de inhoud van de boeken en de thema's die daarin worden behandeld. Dit niet alleen om meer boeken te leren kennen, maar vooral elkaar. Iedereen die op één of andere manier verbonden is aan (iemand van) de Marekerk kan lid worden.

Enkele boeken die wij in de afgelopen jaren hebben besproken zijn: Hoe God verdween uit Jorwerd (Geert Mak), De vliegeraar (Khaled Hosseini), Het kleine meisje van meneer Linh (Philippe Claudel), Het pauperparadijs (Suzanne Jansen), De overgave (Arthur Japin), De wereldverzamelaar (Ilija Tronanow) en De vuurvliegjes achterna (Martin Simek).

Soms ondernemen we ook een activiteit die gerelateerd is aan een boek, zoals een film bekijken (De Vliegeraar), naar het toneel (Karakter en De Pianist) of het bijwonen van een lezing van of over een schrijver (Kader Abdolah en Adriaan van Dis).

De opzet van de kring is dat in onderling overleg de boeken worden gekozen. Iemand bereidt de avond voor met informatie over de schrijver en het boek en stelt enkele discussievragen op.

We komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar bij de deelnemers thuis.

In principe is voor beide literatuurkringen het maximum bereikt. Heb je interesse, meld je dan aan voor de wachtlijst of maak gebruik van het experiment om als “gastlezer” eenmalig mee te doen.

Meer info bij literatuurkring@marekerkdemeern.nl