Marekerk - Huiskring 'De Meern West/Nijevelt'

Huiskring 'De Meern West/Nijevelt'

 
 
De huiskring is een ontmoetingsplek voor jong en oud die wonen in deze wijk.
Contact, ontmoeting en geloofsgesprek staan centraal. Er is ruimte voor gezelligheid
maar ook voor het delen van vreugde, verdriet, geloofservaringen en vragen.
 
De kring wil ruimte scheppen voor onderlinge verbinding en verdieping.
Een plek waar wij elkaar in huiselijke sfeer ontmoeten en leren kennen
en waar de koffie en thee klaar staan bij aanvang.
 
Wanneer: 1e maandag van de maand
 
Waar: Bij één van de deelnemers thuis
 
Tijd:    19.45uur-21.45uur
 
U (jij) bent van harte welkom om een avond mee ons op te trekken
en kijken uit naar uw (jouw) komst!
 
Bel of mail naar Nel Winkelman, tel.nr 030 2711102