Marekerk - Huiskringen

Huiskringen

“Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” (1 Johannes 3:18).

In de Marekerk willen we graag meer voor elkaar betekenen, ook in de wijk waar we wonen. Onder meer met een huiskring in de verschillende wijken. Daar is ruimte voor ontmoeting, een gesprek van hart tot hart over de dingen die ons bezighouden. Door het regelmatig deelnemen aan een kring wordt ook op de schaal van onze eigen woonomgeving gebouwd aan het gemeente-zijn en aan onderlinge verbondenheid en betrokkenheid.

Huiskringen zijn daarom bij uitstek de plaats waar het omzien naar elkaar en het opbouwen en helpen van elkaar zichtbaar wordt. En daarin is Jezus ons grote voorbeeld (1 Johannes 3). En zo is een huiskring ook een middel om het leerling zijn van Jezus in te vullen.

Er zijn inmiddels meerdere huiskringen actief. Deze geven zelf meer informatie. Als er een emailadres bijstaat kunt u dat gebruiken. Uw vragen kunt ook via dit emailadres stellen.

E: huiskringen@marekerkdemeern.nl  

Werkgroep Vorming en Toerusting.