Marekerk - Home

Fysieke zondagse diensten zijn weer gestart.

Als u wilt reserveren voor de fysieke diensten in het Vereenigingsgebuw, gebruik dan DEZE LINK voor het reserveringsformulier.

De zondagse diensten van de Marekerk zijn ook te volgen via internet. Ga  naar https://dienstmeekijken.nl/marekerk/ voor een videoverbinding en voor een verbinding met alleen geluid naar kerkomroep.nl

Welkom bij de Marekerk

De Protestantse Wijkgemeente is een levendige gemeente in De Meern, die samenkomt in de Marekerk aan de Zandweg in De Meern. Wij willen een open deur en een geestelijk dak te bieden aan ieder die bij ons binnenkomt.

De Marekerk wil betekenisvol zijn voor jou/u, haar leden en haar omgeving. Als kerk hebben wij een missie, het gaat om de bezieling door ons gezamenlijk geloof in God en Jezus Christus en Zijn bevrijdende invloed. We hebben uitgesproken dat we er voor elkaar willen zijn als een zorgzame gemeenschap en dat we verbinding gaan maken met mensen en organisaties buiten de kerk. De Marekerk als kloppend hart in De Meern en omgeving.

De diensten die op zondag gehouden worden, vormen het hart van onze gemeente en daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd. Er is voor iedereen wat wils. In de agenda en onze app (Protestant->Marekerk) kun je hierover meer lezen.

Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te mogen begroeten!

 

 Kerkplein april 2018

 

Samenwerking kerken Leidsche Rijn

Zondagavond 19 januari hebben we als kerken in Leidsche Rijn de week van gebed voor de eenheid ingeluid met een gezamenlijke viering in de Marekerk.

Het materiaal voor de viering is samengesteld door de kerken op Malta. Het thema ‘buitengewoon’ is gebaseerd op Handelingen 28 waarin we lezen over de buitengewoon vriendelijke ontvangst van Paulus en de andere schipbreukelingen door de inwoners op Malta.

Na afloop van de viering was er nog feestelijk moment waarbij we als pastores en voorgangers namens onze kerken een gezamenlijk missionair document hebben ondertekend. In dat document wordt gesproken over onze eenheid en missionaire samenwerking in de afgelopen jaren en onze intentie deze in de toekomst voort te zetten en uit te breiden. De visie die daaraan ten grondslag ligt is als volgt geformuleerd in dit document:

 

“Geïnspireerd door het goede nieuws van Jezus Christus werken we als kerken samen in eenheid aan de bloei van Leidsche Rijn.
We dromen ervan mensen, gemeenschappen en wijken op te zien bloeien door Gods liefde, redding en vrede.”

 

We hopen dit jaar een website te maken waarop meer informatie over onze kerken en de gezamenlijke initiatieven te vinden is. Naast de ontmoetingen van de pastores zijn er ook ontmoetingen van de vertegenwoordigers van onze kerken in de werkgroep ‘samenwerkende kerken Leidsche Rijn’. Tijdens deze ontmoetingen spreken we over de bestaande en nieuwe gezamenlijke initiatieven van onze kerken.

 

In de groepsfoto hiernaast ziet u van links naar rechts de pastores en vertegenwoordigers van de kerken in Leidsche Rijn: Idelette Otten (Torenpleinkerk), Dirk-Jan Horjus (baptisten gemeente De Rank Leidsche Rijn), Niels IJpma (familiekerk de Fakkel), Paul van der Velde (GKV Leidsche Rijn), Timo van der Heijden (NGK Rijnwaarde), Eva Kersbergen (namens de pastores van de zorginstellingen), Marije Karreman (Protestantse gemeente Leidsche Rijn), Leon Bal (Marekerk) en Martin Los (parochie Licht van Christus).

 

Nieuwe brochure met het rijke aanbod van activiteiten in de Marekerk

Je vindt hier het nieuwe boekje met onze activiteiten.

  • Wil je groeien in geloof?
  • vind je het leuk andere mensen van de kerk vaker te ontmoeten?
  • Wil je samen met ons de hand uitsteken naar hen die zorg, aandacht of naastenliefde nodig hebben?

Kies om mee te doen aan één van onze activiteiten.

Je bent zeer welkom!