Marekerk - Home

Welkom bij de Marekerk

De Protestantse Wijkgemeente is een levendige gemeente in De Meern, die samenkomt in de Marekerk aan de Zandweg in De Meern. Wij willen een open deur en een geestelijk dak te bieden aan ieder die bij ons binnenkomt.

De Marekerk wil betekenisvol zijn voor jou/u, haar leden en haar omgeving. Als kerk hebben wij een missie, het gaat om de bezieling door ons gezamenlijk geloof in God en Jezus Christus en Zijn bevrijdende invloed. We hebben uitgesproken dat we er voor elkaar willen zijn als een zorgzame gemeenschap en dat we verbinding gaan maken met mensen en organisaties buiten de kerk. De Marekerk als kloppend hart in De Meern en omgeving.

De diensten die op zondag gehouden worden, vormen het hart van onze gemeente en daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd. Er is voor iedereen wat wils. In de agenda en onze app (Protestant->Marekerk) kun je hierover meer lezen.

Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te mogen begroeten!

VACATURE KERKELIJK WERKER PASTORAAT (m/v)

Ben jij iemand die vanuit ervaring weet dat pastoraat meer is dan alleen pastorale zorg op de kruispunten van het leven, bijv. geboorte, huwelijk, ernstige ziekte of ander (over)lijden? En ben jij in staat binnen onze gemeente ook onze ouderlingen en medewerkers pastoraat te coachen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Kijk snel bij de omschrijving van de Vacature KW Pastoraat met de uitgebreide profielschets.

Beste gemeenteleden,

Graag willen wij jullie allemaal van harte uitnodigen voor het eerste kampeerweekend van onze gemeente! Met Hemelvaart samen kamperen op het groepskampeerterrein de Banken van Staatsbosbeheer in Zeewolde.

Woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei 2017

We hopen op een bijzonder kampeerweekend, waarbij ontmoeten centraal staat. In zowel een actieve vorm als in een minder actieve vorm. Voor jonge kinderen zal dit al spelend zijn op het terrein en tijdens diverse kindermomenten gedurende het hele weekend.

Ook voor tieners en volwassenen zijn er diverse spelactiviteiten. Maar ontmoeten kan ook tijdens de gezamelijke maaltijd of ’s avonds bij de grote tent. Deze grote tent dient als centrale plek tijdens het kamp (en ook als verzekering tegen regen).

Het programma is nog niet definitief, afhankelijk van de groep deelnemers zal dit aangepast worden. In ieder geval zal er voor iedere leeftijdscategorie iets te doen zijn. Iedereen die een leuk idee heeft of een activiteit wilt helpen organiseren is van harte welkom. Vele handen maken ligt werk!

Aangezien Hemelvaart dit jaar laat valt hopen we op lekker warm weer.

Graag nodigen we iedereen die niet mee gaat, maar toch nieuwsgierig is, uit om op Hemelvaartsdag op bezoek te komen. Deze dag willen samen met iedereen vieren, een gezamelijke trektoch. ’s Avonds is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij de gezamelijke maaltijd.

We hopen dat jullie mee gaan en er samen een leuk kerkkamp van kunnen maken!

Inschrijven kan via het inschrijfformulier in het PR boekje 

Marleen Visser, Bob Mekking, Eduard Rijksen, Jonneke en Marcel Kordes

Graag willen we u via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de (ver)bouwplannen in en rondom de Marekerk, de Klepel en het toekomstige kerkplein.

Informatieavond Plein/Klepel/Kerkzaal project 23 maart

Noteer donderdagavond 23 maart (20:00 in de Klepel). Dan bent u welkom om over de steeds meer concrete plannen van het project "Plein/Klepel/Kerkzaal" uit eerste hand te vernemen. De architect en de klankbordgroep vertellen dan over de voortgang en details. Dit is ook hèt moment om uw inbreng met elkaar te delen. Uiteraard mag dat ook eerder met het kerkbestuur of de leden van de klankbordgroep.

Meer informatie treft u aan onder het kopje Gemeente, Kerkgebouw en Klepel.

Klepel en Kerkzaal Marekerk