Marekerk - Home

Welkom bij de Marekerk

De Protestantse Wijkgemeente is een levendige gemeente in De Meern, die samenkomt in de Marekerk aan de Zandweg in De Meern. Wij willen een open deur en een geestelijk dak te bieden aan ieder die bij ons binnenkomt.

De Marekerk wil betekenisvol zijn voor jou/u, haar leden en haar omgeving. Als kerk hebben wij een missie, het gaat om de bezieling door ons gezamenlijk geloof in God en Jezus Christus en Zijn bevrijdende invloed. We hebben uitgesproken dat we er voor elkaar willen zijn als een zorgzame gemeenschap en dat we verbinding gaan maken met mensen en organisaties buiten de kerk. De Marekerk als kloppend hart in De Meern en omgeving.

De diensten die op zondag gehouden worden, vormen het hart van onze gemeente en daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd. Er is voor iedereen wat wils. In de agenda en onze app (Protestant->Marekerk) kun je hierover meer lezen.

Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te mogen begroeten!

Graag willen we u via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de (ver)bouwplannen in en rondom de Marekerk, de Klepel en het toekomstige kerkplein.

Informatieavond Plein/Klepel/Kerkzaal project 23 maart

Noteer donderdagavond 23 maart (20:00 in de Klepel). Dan bent u welkom om over de steeds meer concrete plannen van het project "Plein/Klepel/Kerkzaal" uit eerste hand te vernemen. De architect en de klankbordgroep vertellen dan over de voortgang en details. Dit is ook hèt moment om uw inbreng met elkaar te delen. Uiteraard mag dat ook eerder met het kerkbestuur of de leden van de klankbordgroep.

Meer informatie treft u aan onder het kopje Gemeente, Kerkgebouw en Klepel.

Klepel en Kerkzaal Marekerk